Let's use residues
nl en
BioCandeo

De Europese elektra-, warmte- en gasproducenten worden geconfronteerd met aangescherpte EU-regelgeving (afgeleid van Kyoto-verdrag) vastgelegd in de Richtlijn Hernieuwbare Energie. Met deze richtlijn stellen de lidstaten zich ten doel om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het totale energieverbruik tot 20% te verhogen in 2020, met behulp van bindende doelstellingen voor elke lidstaat.

Voor Nederland is het aandeel in 2020 gesteld op 14%. In 2005 lag dat aandeel rond 2,4%, en in 2010 rond de 4%. De komende jaren moet er dus nog een aandeel van 10% hernieuwbare energie gerealiseerd worden. Als gevolg hiervan zal de vraag naar duurzame en gecertificeerde biomassa toenemen.

Het overgrote deel van de huidige beschikbare biomassa is afkomstig uit een niet-geconsolideerde markt, wat tot gevolg heeft dat de herkomst van de biomassa lang niet altijd duidelijk is.

Dit heeft geleid tot de oprichting van BioCandeo: een innovatieve organisatie die streeft naar een optimaal geborgde keten van biomassagrondstof tot eindgebruiker.